Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Ośrodek Szkolenia Kierowców Champion zapewnia każdemu kursantowi darmowe  testy i płyty

Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Dysponujemy 7 stanowiskami komputerowymi z programem do testowania (egzamin wewnętrzny),  z możliwością indywidualnej nauki przepisów i dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, dostęp do WC